Dit is de privacyverklaring van: Pedaalslag.nl.  Voor vragen of contact kun je contact opnemen met de klantenservice door te  mailen naar info@pedaalslag.nl. In de privacyverklaring wordt verwezen naar persoonsgegevens, hiermee worden de gegevens bedoeld die jij aan ons verstrekt hebt. Dit gebeurt volledig op vrijwillige basis.

 

Doel verwerken en opslaan persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om jou te informeren en contacteren voor hetgeen waarvoor je het betreffende gegevens hebt achtergelaten.  Verder zijn onze formulieren zo ingesteld dat je geen niet relevante informatie gevraagd wordt. Het achterlaten van persoonsgegevens is geheel vrijwillig. Alle formulieren op de website hebben als doel jouw bestelling of afhandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Na ontvangst van een garantieformulier of retourneerformulier zullen wij per e-mail of telefoon contact met je opnemen.

 

Duur van opslag persoonsgegevens
De door Pedaalslag.nl verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is. Wij zijn er zeker van dat er voldoende mogelijkheid is in te zien waarvoor de door jou achtergelaten gegevens gebruikt zijn. Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk. Voor de het retoursformulier en garantieformulier wordt er een bewaar termijn van 12 maanden na afhandeling gehanteerd

 

Beveiliging
Om jouw gegevens te beveiligen wordt er gebruik gemaakt technische en administratieve veiligheidsmaatregelen. Zo proberen wij misbruik, verlies en openbaarmaking door onbevoegde tegen te gaan. Je kunt hierbij denken aan versleuteling van gegevens, beveiligde verbindingen en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Om de door jou aangevraagde informatie toegankelijk te maken, werkt Pedaalslag.nl samen met derde partijen. Denk hierbij aan een website beheerder, hostingpartij, automatische telefoon connectie, nieuwsbriefsysteem en administratiesoftware. Met alle betrokken partijen is een zogenaamde Verwerkersovereenkomst afgesloten.. Via deze overeenkomst is o.a. de veiligheid en het tijdig wissen van de door jou verstrekte persoonsgegevens gewaarborgd.

 

Recht op inzage, wijziging en verwijdering van de persoonsgegevens.
Wij wijzen je graag op de mogelijkheid de door jouw achtergelaten persoonsgegevens te laten wijzigen, verwijderen of in te zien uit onze systemen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@pedaalslag.nl

 

Ben je het niet eens met deze privacyverklaring?
Mocht je het niet eens zijn met de hierboven beschreven privacyverklaring of de manier hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast. Daarom raden wij je aan om dit document regelmatig te raadplegen.